Algemene Vervoersvoorwaarden

AVC – Algemene Vervoercondities

Download hier – Deze voorwaarden bieden een gedetailleerd overzicht van de binnenlandse transportdiensten, inclusief de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen.

CMR – Internationaal Wegvervoer Verdrag

Download hier – Dit internationale verdrag reguleert de grensoverschrijdende vervoer van goederen over de weg, en biedt een uniform juridisch kader voor het internationale transport.

Physical Distribution Voorwaarden

Download hier – Deze voorwaarden zijn specifiek gericht op de distributieaspecten van de logistieke keten, en omvatten regelingen rondom opslag, handling en andere fysieke distributiediensten.